FUNDACJA THINK-THANK „INNOWACJE DLA ZDROWIA”

W dniu 4 września 2017 r. z inicjatywy prof. Maciej Banacha, dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, przedstawiciele 6 czołowych ośrdków naukowo-badawczych działających w systemie ochrony zdrowia: 1) Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 2) Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka, 3) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 4) Czytaj dalej…