Liczba zrealizowanych projektów

Projekt związany był z uzyskaniem wsparcia na pokrycie kosztów uczestnictwa pracownika naukowego NIZP-PZH w cyklu szkoleń odbywanych w ramach specjalizacji z mikrobiologii.

Źródło finansowania:

Fundacja „HIGIEJA”

Kierownik Projektu

Dr Grzegorz Madajczak, Zakład Bakteriologii, NIZP-PZH​

W dniu 6 czerwca 2013 r., w Pałacu Prymasowskim przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Europejskiej Grupy Ekspertów Eupertgenomics/Eupertstrain, której towarzyszyła konferencja krajowa pn. „KRZTUSIEC – WCIĄŻ AKTUALNY PROBLEM ZDROWIA PUBLICZNEGO”. Organizatorami przedsięwzięcia była Fundacja „HIGIEJA” wraz z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny w Warszawie.
Konferencja Krajowa „Krztusiec – wciąż aktualny problem zdrowia publicznego” miała na celu przekazanie opinii publicznej aktualnej wiedzy o problemie narastania zachorowań na krztusiec oraz podjęcie szerszej dyskusji z udziałem ekspertów, o możliwościach opracowania strategii skutecznego przeciwdziałania temu problemowi. Zoptymalizowanie strategii zapobiegania zachorowaniom na krztusiec wiąże się z potrzebą:

  • oceny skali krążenia szczepów pałeczki krztuśca we wszystkich grupach wiekowych populacji ogólnej,
  • oceny tempa spadku odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu przeciw krztuścowi,
  • określenia częstotliwości podawania dawek przypominających,
  • wyborem optymalnych strategii szczepień w zdefiniowanych grupach ryzyka,
  • optymalizacji diagnostyki oraz nadzoru epidemiologicznego,
  • oceny częstości krążenia innych gatunków z rodzaju Bordetella zdolnych do wywoływania objawów krztuśca,
  • wyjaśnienia roli zmienności genetycznej krążących szczepów B. pertussis.

Tematyka Konferencji skierowana była do przedstawicieli instytucji decydujących o kształcie Programu Szczepień Ochronnych, rejestracji oraz kontroli szczepionek, wytwórców szczepionek, wakcynologów, lekarzy, mikrobiologów i epidemiologów.

Źródło finansowania

Fundacja „HIGIEJA”

Kierownik Projektu

Dr hab. Anna Lutyńska, prof. nadzw. NIZP-PZH

W dniach 6-7 czerwca 2013 r., w Pałacu Prymasowskim przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Europejskiej Grupy Ekspertów Eupertgenomics/Eupertstrain, której towarzyszyła konferencja krajowa pn. „KRZTUSIEC – WCIĄŻ AKTUALNY PROBLEM ZDROWIA PUBLICZNEGO”. Organizatorami przedsięwzięcia była Fundacja „HIGIEJA” wraz z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny w Warszawie. 

Europejska grupa badawcza Eupertgenomics/Eupertstrain skupia ekspertów zajmujących się tematyką zakażeń wywoływanych przez bakterie z rodzaju Bordetella oraz zachorowaniami na krztusiec i jego etiologią.

Konferencja grupy Eupertgenomics/Eupertstrain ma na celu umożliwienie zapoznania się z wynikami badań prowadzonych przez ośrodki naukowe w Europie w zakresie optymalizacji strategii zapobiegania zachorowaniom na krztusiec. Wzrost zachorowań na krztusiec odnotowywany w Polsce, podobnie jak w innych krajach o wysokim poziomie zaszczepienia populacji, wymaga w każdym z krajów podjęcia ukierunkowanego przeciwdziałania. Udział w konferencji umożliwił jej uczestnikom na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami prac naukowo-badawczych oraz prowadzonych i planowanych strategii na potrzeby zoptymalizowania nadzoru nad zachorowaniami na krztusiec w Europie.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Europejskiej Grupy Ekspertów Eupertgenomics/Eupertstrain została objęta patronatem:
Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego, które od ponad 10-ciu lat zaangażowane jest w ochronę zdrowia poprzez upowszechnianie aktualnej
i rzetelnej wiedzy na temat bezpieczeństwa i skuteczności szczepień jako metody zapobiegania chorobom, jak również dostarczanie istotnych danych do podejmowania decyzji dotyczących szczepień w praktyce na różnych poziomach organizacyjnych opieki zdrowotnej – począwszy od pacjenta, poprzez jego lekarza, aż do płatnika i organizatora systemu opieki zdrowotnej,

oraz

Medycyna Praktyczna, która postrzegana jest w środowisku medycznym jako pionier i propagator idei evidence-based medicine, czyli praktyki medycznej opartej na wiarygodnych i aktualnych publikacjach. To dzięki ponad 20-letniemu zaangażowaniu w ochronę zdrowia poprzez m.in. ogromny trud wkładany w jakość i rzetelność publikowanych czasopism, książek czy multimediów, wydawnictwa są najczęściej wskazywanym źródłem aktualnych wytycznych, najczęściej wybieranym źródłem wiedzy przy podejmowaniu decyzji diagnostycznych i terapeutycznych.

Źródło finansowania

IBSS Biomed

ASSECO Poland

Muszynianka

Kierownik Projektu

Dr hab. Anna Lutyńska, prof. nadzw. NIZP-PZH

W ramach działań bezpośrednio związanych z upowszechnianiem wyników badań naukowych, Fundacja „HIGIEJA” sfinansowała koszty uczestnictwa pracownika naukowego NIZP-PZH w spotkaniu Małopolskiego Oddziału Polskiego Toważystwa Mikrobiologów, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2013 r. Podczas spotkania został zaprezentowany wykład pt. „Zakażenia pałeczkami Listeria monocytogenes, jako problem zdrowia publicznego”, mający na celu popularyzację wiedzy na temat zakażeń wywołanych pałeczkami Listeria monocytogenes, diagnostyki jelitowych zakeżeń tym drobnoustrojem.

Źródło finansowania

Fundacja „HIGIEJA”

Kierownik Projektu

Dr Grzegorz Madajczak, Zakład Bakteriologii, NIZP-PZH

W skład linii będą wchodziły:

  • urządzenia do genotypowania,
  • zestaw do dokumentacji żeli
  • biospektrofotometr.

 

Źródło finansowania

Applied Maths NV

Kierownik Projektu

Dr Grzegorz Madajczak, Zakład Bakteriologii, NIZP-PZH