Ogólnopolska kampania społeczna promocji szczepień ochronnych wśród dzieci

Fundacja „HIGIEJA” poszukuje wsparcia ogólnopolskiej kampanii społecznej promocji szczepień ochronnych wśród dzieci, mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat szczepień ochronnych i wykształcenie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. W dobie szerzącej się fali ruchów antyszczepionkowych każda próba podnoszenia świadomości społecznej i aktywności promującej szczepienia profilaktyczne wśród najmłodszych jest bardzo pożądana. Czytaj dalej…

Konferencja zamykająca Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”

Dobiega końca realizacja Projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia, którego działania od wielu lat wspiera Fundacja „HIGIEJA”. Celem głównym Projektu było stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania WZW-C w Czytaj dalej…