24 października 2018 r. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH odbędzie się konferencja naukowa pt. „Zdrowie Polaków Wczoraj, Dziś i Jutro”. Wydarzenie będzie poświęcone zmianom stanu zdrowia Polaków i jego uwarunkowań od okresu międzywojennego do chwili obecnej.
Podczas konferencji omówione zostaną także przewidywane trendy zdrowotne społeczeństwa z uwzględnieniem zachodzących zmian demograficznych. Uwzględniona zostanie transformacja epidemiologiczna, problemy higieny, oświaty zdrowotnej i promocja zdrowia. Przedyskutowane zostaną również związki między sytuacją zdrowotną i systemem ochrony zdrowia.
Konferencja „Zdrowie Polaków Wczoraj, Dziś i Jutro” jest drugą z trzech zaplanowanych konferencji uświetniających obchody 100-lecia Instytutu. Wszystkie wydarzenia związane
z jubileuszem zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018 i są realizowane przy współpracy: Programu „Niepodległa”, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Patroni medialni: Polskie Radio i TVP3 Warszawa. Mecenasem Głównym Jubileuszu jest PKN Orlen.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny jest najstarszą instytucją zdrowia publicznego w kraju. Został powołany do życia kilka dni po ogłoszeniu niepodległości Polski – 21 listopada 1918 roku. Misją Instytutu jest ochrona zdrowia ludności poprzez kompleksowe działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym prace naukowo-badawcze, aplikacyjne i szkolenia. Obejmują one m.in.
  • ocenę sytuacji zdrowotnej ludności Polski,
  • monitorowanie biologicznych, chemicznych i fizycznych czynników ryzyka
    w żywności, wodzie i powietrzu,
  • zapobieganie chorobom zakaźnym i zakażeniom,
  • badania epidemiologiczne ważnych społecznie NCDs,
  • promocję zdrowia oraz prewencję chorób,
  • zagadnienia związane z organizacją i ekonomiką ochrony zdrowia.
Działania te są w dużym stopniu związane z realizacją zadań Narodowego Programu Zdrowia.
NIZP-PZH prowadzi szkolenia w obszarze problematyki zdrowia publicznego, wykonuje ekspertyzy dla rządu, organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa w zakresie oceny ryzyka i wskazywania sposobów unikania zagrożeń. Instytut prowadzi również badania jakości surowic i szczepionek.

Zapraszamy do obejrzenia fotograficznej z konferencji:

https://100lat.pzh.gov.pl/konferencja-naukowa-zdrowie-polakow-wczoraj-dzis-i-jutro-2/

0

Kategorie: Wiadomości