„Ratujmy stare zabytki, one zasługują na pamięć!”

Polska to bardzo piękny kraj. Mamy wiele fantastycznych budowli, którymi możemy się chwalić na całym świecie. Niestety przez lata zaniedbywana infrastruktura nieprędko się w naszym kraju odrodzi.

A szkoda. …Wspólnie możemy temu zaradzić, możemy mieć swój wkład i pokazać innym, jak „nadszarpnięta zębem czasu” zabytkowa architektura otrzymuje dawną świetność. Na całym świecie o stare budowle bardzo się dba i zabiega, by nie niszczały.

W naszym kraju konserwatorzy zabytków mają niewielkie środki i z roku na rok słyszymy coraz więcej historii o przepięknych obiektach, które popadają w ruinę i których odratować się już nie da. Tylko z naszą dbałością o zabytki będzie możliwe ich odrestaurowanie. Coraz chętniej wspomagamy tego typu inicjatywy.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (poprzednia nazwa Państwowy Zakład Higieny) jest najstarszą instytucją zdrowia publicznego w kraju. Został powołany do życia kilka dni po ogłoszeniu niepodległości Polski, 21 listopada 1918 roku.

Siedzibą Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB jest zespół budynków wzniesionych w latach 1920-1925 według projektu architekta Czesława Przybylskiego. Kompleks ten jest przykładem architektury modernistycznej, nawiązującej do form klasycystycznych. Budynki te, decyzją Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 06.09.1988 r. zostały wpisane do rejestru zabytków.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy od ponad 90 lat buduje swój autorytet i doświadczenie instytucji naukowo-badawczej w dziedzinie przystosowania zdobyczy wiedzy dla potrzeb zdrowia publicznego. Niestety, wieloletnie niedoinwestowanie nauki polskiej nie pozwala na finansowanie z tych skromnych środków, jakimi dysponuje Instytut, restauracji zabytkowej siedziby.

Fundacja „Wspólnie dla Zdrowia” pragnie aby budowanie autorytetu i doświadczenia naszego Instytutu stały się również Państwa udziałem. Możemy wspólnie wziąć udział i patrzeć, jak kompleks budynków przedwojennej architektury, który jako jeden z nielicznych przetrwał zawieruchę wojenną staje się dzięki Państwa wysiłkom wizytówką na miarę nowoczesnej Europy. Będziemy też mogli dumnie wszystkim opowiadać, że Państwa pomoc przyczyniła się do tego, że mamy w kraju o jeden zabytek więcej, który służy polskiej nauce. To wzbogaca nie tylko nasze otoczenie, ale i naszą narodową kulturę i spuściznę.

Wspólnie możemy ocalić od zapomnienia spuściznę naszych pokoleń, zarówno kulturową jak i naukową. Każde wsparcie finansowe, przekazane na cel ratowania zabytkowego kompleksu budynku, w którym mieści się Instytut, z jednej strony będzie wkładem, jaki wnoszą Państwo w upiększanie naszej stolicy, z drugiej zaś strony pozwoli Instytutowi na godne reprezentowanie polskiej nauki przez kolejne 90 lat.

Wspólnie możemy ocalić od zapomnienia spuściznę naszych pokoleń, zarówno kulturową jak i naukową. Każde wsparcie finansowe, przekazane na cel ratowania zabytkowego kompleksu budynku, w którym mieści się Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, z jednej strony będzie wkładem, jaki wnoszą Państwo w upiększanie naszej stolicy, z drugiej zaś strony pozwoli Instytutowi na godne reprezentowanie polskiej nauki przez kolejne 90 lat.