Fundacja „Wspólnie dla Zdrowia” realizuje zadania w obszarze ochrony i promocji zdrowia poprzez finansowe i rzeczowe wspieranie inicjatyw kształtujących w społeczeństwie postawy nakierowane na zdrowie oraz promocję zachowań prozdrowotnych np. poprzez aktywność ruchową, zapobieganie chorobom i wspierając działania, mające na celu.
  1. Zachęcanie i podtrzymywanie aktywności ruchowej,
  2. Ograniczenie spożycia używek tj. alkoholu, wyrobów tytoniowych i środków psychoaktywnych,
  3. Propagowanie wiedzy i nawyków w zakresie higieny osobistej celem zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych w domu, pracy oraz miejscach publicznych,
  4. Zwiększenie wiedzy o profilaktycznych badaniach diagnostycznych i ich roli w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym oraz zakaźnym,
  5. Zwiększenie świadomości znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia jednostki, rodziny i społeczeństwa,
  6. Wspieranie dobrowolnych szczepień ochronnych.