W dniu 4 września 2017 r. z inicjatywy prof. Maciej Banacha, dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, przedstawiciele 6 czołowych ośrdków naukowo-badawczych działających w systemie ochrony zdrowia:
1) Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
2) Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka,
3) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
4) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH,
5) Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Curie-Skłodowskiej
6) Istytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki,
powołali Fundację Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia”.

Zakres działania ośrodków naukowo-badawczych wchodzących w skałd Rady Fundatorów obejmuje wszystkie specjalności medyczne od zdrowia publicznego, kardiologii, onkologii, ginekologii czy pediatrii. Natomiast w skład Rady Programowej wchodzą menedżerowie, przedsiębiorcy reprezentujący największe firmy medyczne, farmaceutyczne, wydawnictwa i kancelarie prawne działające na polskim rynku ochrony zdrowia.

Fundacja Think-Thank „Innowacje dla zdrowia” ma m.in. działać na rzecz poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, wspierać rozwój i innowację w naukach medycznych i okołomedycznych, promować nowe kierunki rozwoju medycyny, diagnostyki, lecznictwa oraz promocji zdrowia.

Wśród celów Fundacji możana wymienić m.in. działania na rzecz poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, opracowywanie propozycji rozwiązań, standardów i modeli jej funkcjonowania, wspieranie rozwoju i innowacji w naukach medycznych i okołomedycznych, promowanie nowych kierunków rozwoju medycyny, diagnostyki, lecznictwa i promocji zdrowia, a także pomoc w transferze wiedzy do przemysłu.

Pierwszym dużym przedsięwzięciem, które planuje think-tank, ma być I Ogólnopolski Kongres „Innowacje dla Zdrowia”, który odbędzie się na początku przyszłego roku.

Kategorie: Wiadomości