Czym głównie się zajmujemy?

Wśród szerokiego spektrum działania fundacji możemy wyróżnić trzy podstawowe aktywności

Ochrona i promocja zdrowia

Fundacja „Wspólnie dla Zdrowia” realizuje zadania w obszarze ochrony i promocji zdrowia poprzez finansowe i rzeczowe wspieranie inicjatyw kształtujących w społeczeństwie postawy nakierowane na zdrowie oraz promocję zachowań prozdrowotnych np. poprzez aktywność ruchową, zapobieganie chorobom.

Wspieranie nauki

Wspieramy działalność naukowo-badawczą w obszarze ochrony zdrowia poprzez współfinansowanie lub finansowanie działań bezpośrednio związanych z upowszechnianiem wyników badań naukowych, współfinansowanie projektów badawczych i naukowych, wspieranie rozwoju zawodowego osób uczestniczących w realizacji badań naukowych

Ochrona zabytków

Wspieramy remont siedziby NIZP PZH - PIB - zabytkowy kompleks budynków przedwojennej architektury, który jako jeden z nielicznych przetrwał zawieruchę wojenną staje się dzięki Państwa wysiłkom wizytówką na miarę nowoczesnej Europy.

Aktualności

Konferencja naukowa pt. „Żywność, woda i powietrze – czy żyjemy w bezpiecznym otoczeniu?” organizowana z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 100-lecia Instytutu.

Konferencja „Żywność, woda i powietrze – czy żyjemy w bezpiecznym otoczeniu?”, podobnie jak dwie wcześniejsze, została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018 i jest realizowana Czytaj dalej…

Skontaktuj się z nami

 
 

Znajdź nasze biuro

ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
Polska

E-mail:

kontakt@wspolniedlazdrowia.org

Rachunek Bankowy:
PL 16 12406410 1111 0010 6066 6849: Bank PeKaO SA.
 
Regon: 146251393
NIP: 521-363-72-38
KRS 0000428925

Skontaktuj się z nami