Czym głównie się zajmujemy?

Wśród szerokiego spektrum działania fundacji możemy wyróżnić trzy podstawowe aktywności

Ochrona i promocja zdrowia

Fundacja „HIGIEJA” realizuje zadania w obszarze ochrony i promocji zdrowia poprzez finansowe i rzeczowe wspieranie inicjatyw kształtujących w społeczeństwie postawy nakierowane na zdrowie oraz promocję zachowań prozdrowotnych np. poprzez aktywność ruchową, zapobieganie chorobom.

Wspieranie nauki

Wspieramy działalność naukowo-badawczą w obszarze ochrony zdrowia poprzez współfinansowanie lub finansowanie działań bezpośrednio związanych z upowszechnianiem wyników badań naukowych, współfinansowanie projektów badawczych i naukowych, wspieranie rozwoju zawodowego osób uczestniczących w realizacji badań naukowych

Ochrona zabytków

Wspieramy remont siedziby NIZP-PZH - zabytkowy kompleks budynków przedwojennej architektury, który jako jeden z nielicznych przetrwał zawieruchę wojenną staje się dzięki Państwa wysiłkom wizytówką na miarę nowoczesnej Europy.

O Fundacji

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja może również prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizacje celów statutowych.

 
 
 
 

 STATUT FUNDACJI „HIGIEJA”

Aktualności

Konferencja naukowa pt. „Żywność, woda i powietrze – czy żyjemy w bezpiecznym otoczeniu?” organizowana z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 100-lecia Instytutu.

Konferencja „Żywność, woda i powietrze – czy żyjemy w bezpiecznym otoczeniu?”, podobnie jak dwie wcześniejsze, została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018 i jest realizowana Czytaj dalej…

Skontaktuj się z nami

 
 

Znajdź nasze biuro

ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
Polska

Telefon

+48 22 54 21 425
Pon. - Pt. 8:00-15:00

E-mail:

higieja@higieja.org 

Rachunek Bankowy:
PL 16 12406410 1111 0010 6066 6849: Bank PeKaO SA.
 
Regon: 146251393
NIP: 521-363-72-38
KRS 0000428925

Skontaktuj się z nami