1
Projekty

Co sprawia, że kampania społeczna odnosi wielki sukces? Jak wykształcić dobre nawyki u dzieci? Jak zachęcić młode pokolenie do zwrócenia uwagi na „dorosły” problem zdrowotny, który naszym milusińskim nie zaprząta jeszcze uwagi? A przy okazji w bajkowy sposób przypomnieć rodzicom jak ważne są dla ich pociech szczepienia ochronne…

 Mamy pomysł!

 Znamy SKUTECZNE SPOSOBY NA DZIECIĘCE CHOROBY!

Celem kampanii będzie podniesienie świadomości społecznej i aktywności promującej szczepienia profilaktyczne wśród najmłodszych. Organizowana pod hasłem „CZYTAM…SZCZEPIĘ!” kampania społeczna, ukierunkowana jest na zwiększenie poczucia, że wybory jakich dokonujemy teraz mogą mieć wpływ na nasze życie w przyszłości.

Kampania nie będzie w żaden sposób wywierała nacisku i presji na rodzicach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jakakolwiek forma nacisku niejednokrotnie przynosi odwrotny skutek od zamierzonego, ponieważ budzi naturalny odruch buntu i niechęci, dlatego uważamy, że istotną rolę w problemie szczepień ochronnych odgrywa forma przekazywania informacji na ich temat.

Prowadzone do tej pory różne aktywności i kampanie na rzecz szczepień,  kierowane były głównie do osób dorosłych, do rodziców. Naszą kampanią pragniemy cofnąć się do czasów dzieciństwa. 

Grupą docelową kampanii społecznej „CZYTAM…SZCZEPIĘ!” będą bezpośrednio dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 1-3) oraz pośrednio rodzice tych dzieci, czy też ich opiekunowie (np. dziadkowie, starsze rodzeństwo, wychowawcy w przedszkolu i w szkole). Poszczególne działania, tj.: organizacja rodzinnych imprez eventowych, kampania w radio i telewizji, liczne konkursy z nagrodami, wchodzące w skład kampanii społecznej zostały zaplanowane w sposób umożliwiający zaangażowanie każdej grupy wiekowej. Założono, że wspólna praca będzie sprzyjała scalaniu więzi między pokoleniami, pokaże, że dzieci mogą mieć również wpływ na zmianę zachowań osób dorosłych.

 Jednym z zadań rozpoczynających kampanie będzie wydanie w formacie A4, ilustrowanej, kolorowej książeczki, atrakcyjnej dla młodego czytelnika, która zawierać będzie 12 tematycznych wierszyków, rymowanych historyjek, w których bajkowi bohaterowie będą w lekki, zabawny (ale nie trywialny) sposób opowiadali o groźnych chorobach zagrażających zdrowiu dzieci. Każda z historyjek będzie zakończona morałem, że są SKUTECZNE SPOSOBY NA DZIECIĘCE CHOROBY – a szczepienia mają sens, są potrzebne i poprawiają kondycję zdrowotną ludzi. 

Projekt oczekuje wsparcia. Chcesz się dowiedzieć więcej skontaktuj się z nami: higieja@higieja.org lub 22 54 21 425

 

Celem badań jest identyfikacja genów odpowiedzialnych za zwiększoną chorobotwórczość niektórych szczepów C. diphtheriae co z kolei pozwoli na poznanie mechanizmów rozwoju wywoływanych przez niezakażeń inwazyjnych. Zidentyfikowane markery zjadliwości pozwolą na szybkie wykrywanie szczepów o zdolnościach inwazyjnych i tym samym zapobieganie rozwojowi poważnej, zagrażającej życiu choroby. W przyszłości wiedza o tych genach  może posłużyć do stworzenia nowej szczepionki, która będzie chroniła przed zakażeniami szczepami C. diphtheriae o zwiększonych zdolnościach chorobotwórczych.

Projekt w trakcie realizacji

Źródło finansowania:

Kierownik Projektu

Dr hab. Aleksandra Zasada, Zakład Bakteriologii, NIZP-PZH

Od roku 2013 Fundacja na podstawie zwartej z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny umowy wspiera realizację Projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia, którego beneficjentem jest NIZP-PZH.

Celem głównym projektu było stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania WZW-C w Polsce poprzez określenie sytuacji epidemiologicznej, ocenę ryzyka zakażeń w placówkach medycznych i w sektorze usług o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń krwiopochodnych, przygotowanie założeń rutynowych badań diagnostycznych, zwłaszcza wśród użytkowników substancji psychoaktywnych, jak również opracowanie i przeprowadzenie programu edukacyjnego w zakresie społecznego uświadomienia problemu zakażeń HCV i zasad zapobiegania tym zakażeniom, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia.

Rok 2016

W ramach zawartej umowy o współpracy Fundacja „HIGIEJA” wspierała m.in. kampanię społeczną „HCV Jestem świadom”, realizowaną przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” pokazały, że w Polsce nawet 200 tys. osób może żyć z wirusem HCV we krwi, z czego aż 80% jest nieświadoma zakażenia! Dlatego jednym z kluczowych działań Projektu było przeprowadzenie kampanii społecznej „HCV Jestem świadom”.

Fundacja była obecna we wszystkich punktach edukacyjno-informacyjnych podczas pikników w ramach trasy koncertowej „Lato z Radiem” w całej Polsce oraz podczas niektórych imprez regionalnych: Legionowo 25.06.2016 r.; Góra 02.07.2016 r.; Kazimierz Dolny 07.07.2016 r.; Solec Kujawski 09.07.2016 r.; Inowrocław 10.07.2016 r.; Stargard 17.07.2016 r.; Rabka Zdrój 23.07.2016 r.; Olesno 24.07.2016 r.; Kalisz 06.08.2016 r.; Stegna 07.08.2016 r.; Jastarnia 08.08.2016 r.; Stalowa Wola (14.08.2016 r.); Augustów (20.08.2016 r.); Zambrów (21.08.2016 r.); Kutno (27.08.2016 r.) oraz Otwock (28.08.2016 r.). Razem z NIZP-PZH przekazywaliśmy wiedzę o HCV oraz wirusowym zapaleniu wątroby typu C. Edukację podczas pikników smacznie wspierało Stowarzyszenie Sadów Grójeckich, które przekazało dzięki staraniom Fundacji na pikniki jabłka grójeckie oraz Spółdzielnia Pracy „Muszynianka”, która przekazała uczestnikom wodę do picia.

Więcej o kampanii „HCV Jestem świadom” można dowiedzieć się odwiedzając portal internetowy www.jestemswiadom.org. Kampania społeczna była również obecna w TV oraz radio, a także w mediach społecznościowych dedykowanych kampanii.

W ramach czasu antenowego przysługującego organizacjom pożytku publicznego, dzięki staraniom Fundacji, w dniu 23 sierpnia 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Fundacją „HIGIEJA” a Telewizją Polską S.A. Przedmiotem ww. umowy była emisja spotu reklamowego „HCV Jestem świadom! Bądź sprytniejszy od rekina!” przygotowanego na potrzeby kampanii społecznej „HCV Jestem świadom” w ramach realizowanego przez NIZP-PZH Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”. W ramach emisji społecznych we wrześniu 2016 r. spot telewizyjny został wyemitowany przez Telewizję Polską S.A. w liczbie 115 emisji na antenie Programu: TVP1, TVP3, TVP POLONIA, TVP KULTURA.

Fundacja na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Fundacją „HIGIEJA” a Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny, uruchomiła w 2015 r. i utrzymuje serwis redakcyjny www.medmikro.org wykorzystywany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH do rozpowszechniania elektronicznej wersji czasopisma naukowego „Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia” – Index Copernicus 89,77 – PL_ISSN_0025-8601 – Punktacja MNiSW 7.

Kwartalnik dociera do ponad 50 odbiorców instytucjonalnych, w tym do ponad 20 instytucji zagranicznych, między innymi National Library of Medicine w USA (twórcy i administratorzy bazy PubMed). Kwartalnik jest indeksowany w EMBASE/Exerpta Medical scc.XBVII, Medline Index i w Polskiej Bibliografii Lekarskiej. Dzięki serwisowi internetowemu www.medmikro.org możliwe jest zamieszczanie pełnych wersji artykułów w formie PDF.